077 - 462 2797 alleen tijdens openingstijden bereikbaar info@zwembadkessel.nl

Het kabinet kondigde dinsdag 21 april een paar versoepelingen af. Deze zijn met name gericht op kinderen tot 12 jaar; zij mogen weer naar school en weer sporten in groepsverband. Voor jeugd van 12-18 jaar geldt dat ze alleen mogen sporten met inachtneming van de 1,5 meter regel. Volwassenen mogen nog niet sporten. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 19 mei. De horeca blijft tot deze datum dicht en vergunningsplichtige evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan.

In de week voor 19 mei komt het kabinet weer met nieuwe richtlijnen. Uiteraard hopen wij dat het virus dan verder onder controle is gebracht en dat er meer ruimte komt voor versoepeling van de maatregelen.

Ondertussen denken we na over eventuele opening met inachtneming van de 1,5 meter regeling na 19 mei, maar dat is in een zwembad niet eenvoudig. Het moet natuurlijk veilig blijven voor bezoekers, personeel en onze vrijwilligers. En het moet praktisch uitvoerbaar en te handhaven zijn.

Parallel hebben we ook nauw contact met de gemeente en we volgen de adviezen van het RIVM.

Op basis van de nu geldende maatregelen hebben we geconcludeerd dat we voorlopig nog niet kunnen openen. Half mei verwachten we meer inzicht te hebben of en hoe we eventueel kunnen en mogen openen. Dat zou dan op z’n vroegst half juni zijn. Natuurlijk zal de veiligheid hierin leidend zijn.