077 - 462 2797 alleen tijdens openingstijden bereikbaar info@zwembadkessel.nl

Huisregels

In verband met het behouden van de gezelligheid en het respecteren van onze normen en waarden zijn onderstaande huisregels opgesteld. Zij dienen te allen tijde te worden nageleefd.

 1. Aanwijzingen badpersoneel en van het bestuur worden altijd opgevolgd;
 2. De badmeester/juffrouw als ook het bestuur kan personen de toegang tot het zwemcomplex weigeren. Reclameren loopt via het bestuur;
 3. Het zwembassin wordt alleen betreden via de voetenbak, om onnodige vervuiling van het bad te voorkomen;
 4. De speeltoestellen en andere voorzieningen worden alleen (door de juiste leeftijdsgroep) gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
 5. Het gebruik van de op het zwembadcomplex aanwezige voorzieningen o.a. speeltoestellen, glijbaan, bassin, kleedruimtes en diverse sanitaire voorzieningen geschiedt geheel op eigen risico;
 6. De glijbaan in het zwembad wordt alleen gebruikt als de drukte in het bad dit toelaat. De badmeester beslist hierover;
 7. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alléén met toezicht van een ouder/verzorger in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Het dragen van zwembandjes of kurkjes is voor kinderen zonder diploma verplicht;
 8. Ouders/ begeleiders dienen zelf toezicht te houden op kinderen in het peuterbad;
 9. Ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen;
 10. Ook mensen met een ernstige ziekte of aandoening zwemmen op eigen risico. Het is verstandig om de aandoening of ziekte bij het badpersoneel te melden;
 11. Papier en ander afval behoren in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 12. Bij slecht weer kan het badpersoneel beslissen om het bad te sluiten. Dit wordt dagelijks aangegeven op de site: www.zwembadkessel.nl . Het baantjes-zwemmen zal in de regel wel door gaan;
 13. Alcoholgebruik door personen jonger dan 21 jaar is niet toegestaan. Het gebruik van alcohol boven 21 jaar is in beperkte mate toegestaan, maar mag nooit last veroorzaken bij andere gebruikers van het zwembad of tot gevaarlijke situaties leiden;
 14. Het gebruik van drugs is niet toegestaan;
 15. Er mag niet gerookt worden in de gebouwen;
 16. Het overtreden van de huisregels kan aanleiding zijn tot het geven van een officiële waarschuwing. Een kopie van deze officiële waarschuwing wordt aan de ouders/verzorgers gezonden en eventueel aan de politie;

Voor het handhaven van deze huisregels wordt, indien daartoe aanleiding is, de hulp van de politie ingeroepen;

Adres en contactgegevens
Zwembad ’t Meulepaedje, Keverbergstraat 26, 5995 XW Kessel

Telefoon 077 – 462 2797
e- mail: info@zwembadkessel.nl
website: www.zwembadkessel.nl

Tot ziens bij zwembad ’t Meulepaedje in Kessel!